Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Omdømme og synliggjøring

Denne delen handler ikke om selve innholdet i det arbeidet som gjøres i kulturskolene hver dag, men om grunnlaget og fundamentet for det viktige arbeidet som gjøres, gjennom verdier, visjoner og mål for virksomheten.

Så er noe av hensikten med arbeidet at kunsten og kulturen skal nå mottakere, og den skal skape opplevelser for utøvere og publikum. Arbeidet med omdømme og å synliggjøre det kulturskolene og andre innenfor dette feltet driver med, er vesentlig for å skape gode rammer, for å gjøre folk stolte, og for å fylle salene. For at samfunnet skal være oppmerksomt på den viktige kraften som ligger i kulturskolenes arbeid, må kulturskolene synes, og det må fortelles gode historier om det som skjer der, de som er elever der, de som jobber der, publikummet og så videre.

Sørg for at noen forteller de historiene dere vil skal fortelles om dere!

 

PR og markedsføring Omdømme Visjon og verdier