Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en organisasjon for kommuner som har kommunale kulturskoler. Kulturskolerådet er en markant kulturpolitisk aktør som har arbeidet med viktige saker som blant annet utviklingen av en nasjonal rammeplan for kulturskolen. Utdanningskomiteen på Stortinget har definert Norsk kulturskoleråd som det kompetansesenter som skal bistå kommunene i å utvikle sine kulturskoler til lokale ressurssentre, og alle kommuner med et musikk- og kulturskoletilbud har rett til å være medlem i Norsk kulturskoleråd.

Fra Norsk kulturskoleråd ble stiftet i 1973 var navnet Norsk Musikkskoleråd (NOMU). NOMU ble stiftet som et samarbeids- og kontaktorgan for norske musikkskoler, og i begynnelsen var det i praksis et samarbeidsforum for musikkskolerektorer. De første årene var virksomheten kun basert på ulønnede tillitsverv, men mot slutten av 80-tallet så man gradvis nødvendigheten av en større grad av profesjonalisering. Organisasjonen har hele tiden vært en drivkraft i arbeidet med å utvikle musikkskolene til å bli kulturskoler. Rådet skiftet derfor navn til Norsk musikk- og kulturskoleråd (NMoK) i 1997. I 1998 gikk de sammen med Norsk kunstskoleråd og dannet den organisasjonen vi i dag kjenner som Norsk kulturskoleråd.

Administrasjonen består av den sentrale administrasjonen og kulturkonsulenter rundt omkring i landet. Den har ansvar for den daglige drift og iverksetter de saker som styret og landsmøtet vedtar.