Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Nordea

Nordea etablerte i 2008 et eget kulturprogram. Gjennom Nordeas kulturprogram skreddersyr Nordea originale produksjoner med profesjonelle utøvere. I tillegg tilbys fremføringsarenaer for unge utøvere. Samarbeidet med Norsk kulturskoleråd om kompetanseutvikling i kulturskolene er også en del av Kulturprogrammet. Kulturprogrammet inneholder også Nordeas julekonsert Desembertoner. Dette er kvalitetskonserter som er gratis for publikum, hvor det samles inn en frivillig pengegave til et humanitært prosjekt.

Nordeas kulturprogram sikrer at det er en rød tråd i kulturinnslag på arrangementer i bankens regi, kombinert med samfunnsrettede prosjekter.


Les mer om Nordeas kulturprogram