Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Visuell kunst: Utstilling, presentasjon og formidling

Fra boken Fagveilederen for visuell kunst  v/ Nasjonal ressursgruppe. Forfatter Robert Øfsti

Å stille ut, å vise frem, å kommunisere, eller snarere å la kunstverket kommunisere, er en integrert del av den visuelle kunsten, og skal være en integrert del av kulturskolens virksomhet. Det er motiverende både for eleven og for læreren, både for aktiviteten og for prosessen å ha utstillingen som et viktig delmål. Utstilling er kulturskolens viktigste ytring overfor omverden om sin egne visuelle kunstaktivitet.

Les mer om:

  1. Pedagogikk, mål og delmål
  2. Montering av utstilling
  3. Ulike utstillingsformer
  4. Praktisk utstillingsforming
  5. Produsentrollen, kuratorrollen og ansvarsområder
  6. Formidling, innhold og gode råd
  7. Kvalitet og evaluering
  8. Oppsummering om utstillingsarbeid