Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Roller i en produksjon

Av Anne Gabrielle Sørensen

Det er ikke bare de som står på scenen foran et publikum som har «roller» i en produksjon.

Bak scenen og helt fra produksjonsstart er det mange personer, med eget fagfelt, som alle jobber for at forestillingen skal bli best mulig.

Det er viktig at rollene fylles så godt det lar seg gjøre, slik at ikke instruktøren må utføre oppgavene rett før premiere, eller at de ikke blir utført. Det senker kvaliteten og øker stressnivået på slutten av en oppsetning. Hvis det ikke er mulig å fylle rollene, bør dette tydeliggjøres så tidlig i produksjonen som mulig.

Selv i enkle visninger og fremføringer er det lurt at noen har spesifikke «roller» som påtar seg et ansvar. Dette vil gjøre at en enkel visning kan få et helhetlig og «profesjonelt» uttrykk.

Mer om:

Roller i store produksjoner.

Roller i middels store produksjoner

Roller i visninger og enkle fremføringer.