Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Regi

 … en instruktørs arbeidsområder

Av Anne Gabrielle Sørensen

 

Utførelse av alle kunst –  fag innebærer et teknisk, håndverksmessig arbeide og et personlig, kunstnerisk, individuelt arbeide.

En Instruktør har det kunstneriske ansvaret for helheten i en forestilling.

Arbeidet med manus eller dramaturgien i forestillingen starter i god tid før produksjonsstart. Dette arbeidet kan bestå av å sette sammen forskjellige numre, lage en rammehistorie, samarbeide med dramatiker, stryke tekst, redigere, eller skrive selv. Gjennom et helhetlig kunstnerisk konsept, uttrykker instruktørens sin personlige vinkling på gitte forestilling.

Det formidles videre til de andre fagområdene som er involvert, f. eks lys, lys, slik at de kan skape og støtte opp under dette konseptet, gjennom sitt fagområde.

Regi og instruksjon på scenen

  1. Regi av scenebilde
    Hvor aktørene skal gå og stå i hvert scenebilde, overganger og bruk av lys og lyd.
  2. Personinstruksjon av aktøren
    Først og fremst arbeid med det som blir kalt «undertekst» i teaterfaget.
    Alle kunstfag har undertekst, men bruker forskjellige ord til å beskrive dette, for eksempel tolkning. Det er aktørens følelser, stemning, tanker. Den er personlig. Individuell.Detaljert arbeid med personinstruksjon skaper individualitet og større innlevelse i fremføringen. Det gir også mulighet for at hele potensiale til  den enkelte aktør kan blomstre og utvikle seg.

 

Husk kontraster i instruksjonsarbeidet.
Kontraster skaper dynamikk, dynamikk skaper bevegelse, mellom numre, i scenebilde, i aktøren på scenen, mellom aktørene, og til slutt i publikums opplevelse.