Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Presentasjonsteknikk

… for en enkel musikk, sang, dans eller tekstfremføring

Av Anne Gabrielle Sørensen

Hvis du skal lage en mini- forestilling eller visning kan dette være en god «modell» å bruke. Ofte er det en og en aktør som fremfører sitt bidrag etter hverandre. De kan introdusere neste aktør og dermed selv sørge for en god overgang til neste nummer.

Dette kan også brukes på elever som skal søke seg inn på skoler, auditioner eller konkurranser.

Du må ta et valg om det skal være applaus mellom hvert nummer eller bare helt til slutt.

Dette kan man styre med å ta pause eller ikke, bukke eller ikke etter hvert nummer,  med ord, eller ved kroppsspråk vise at man ikke er ferdig, men fortsette direkte på neste nummer.

NB: Velg variasjon og kontraster i enkelt fremføringene du setter sammen til en hel visning.

 

Du kan lære bort litt teori om det å stå på en scene, men  hovedsakelig er det praktisk øving som er den eneste måten å lære dette på, akkurat som å spille et instrument.

Mer om presentasjonsteknikk

 

Kommunikasjon med publikum

Vi må alltid huske på at vi er heldige som har et publikum. Det er til og med noen som vil betale for å se akkurat denne forestillingen og akkurat deg! Vi gir dem en opplevelse og de gir oss sin tilstedeværelse og applaus tilbake.

Det er du som står på scenen som skal passe på at publikummerne føler seg trygge.

Du skal gi dem  tydelige signaler om hvordan de skal oppføre seg eller hvordan du skal samhandle med dem.

Vi har vel alle opplevd å ikke helt vite når vi skal klappe, eller klappe på feil sted og føle oss dumme som publikum. 

Det er du som står på scenen som er «sjefen». Du kan velge hvordan publikum skal involveres i din fremføring. Det kan være trygt å tenke på. Det er du som gir signaler om det skal klappes eller ikke, om de kan le eller hyle.

Mer om kommunikasjon med publikum