Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Kommunikasjon og historieformidling

Kommunikasjon er avgjørende i samspillet mellom mennesker, og en viktig faktor når noe skal fremføres – «overleveres fra en til en annen». Coaching er ikke noe vi tror du kan lære av én tekstside, men vi presenterer noen tanker rundt måter å tenke på som kan styrke og variere arbeidet innenfor våre fagområder.

I kommunikasjon handler det blant annet om å fortelle historier; hvordan kan vi trene oss i å formidle historien på en god og kommuniserende måte, uansett hva budskapet er, eller hvilket kunstfag vi utøver.

Kommunikasjon og coaching Presentasjonsteknikk Historiefortelling: Øvelser