Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Hvordan styrke en personlig fremføring

Av Anne Gabrielle Sørensen

En fremføring skal være teknisk godt gjennomført og fremført, men det personlige og unike er minst like viktig.

Arbeid spesifikt og konkret med tolkningen/underteksten til hver enkelt.

Det personlige, unike, styrkes også ved å bevisstgjøre, fremheve og ofte forstørre det du ser eleven gjør.

Utvikling skjer i dynamikken mellom utfordring og trygghet. Hva og hvor mye hver enkelt elev tåler av utfordring og hvor mye hver enkelt må trygges, er svært individuelt.

Du kan ikke utvikle noe du ikke ser hos eleven. Det kan være lite i uttrykk, men det må være der.

Fokuser på det spesielle ved eleven,- at «ingen kan gjøre akkurat det du gjør på den måten». Dette hemmer konkurranse elevene imellom, og styrker selvfølelse og individualitet.

Dette og mye annet arbeid, kan gjøres sammen med eleven, for styrke og øve opp evnen til tilstedeværelse.

Å være her og nå i det du gjør, fra øyeblikk til øyeblikk, er en forutsetning for innlevelse, tilstedeværelse og relasjon til publikum under en fremføring.

 

Hvordan håndtere nervøsitet

Å være litt nervøs er bra, da mobiliseres det energi og konsentrasjonen skjerpes. Det trenger aktøren i fremføringsøyeblikket.

Nervøsitet er individuelt, men kan også være knyttet til alder.

Det er når nervøsitet blokkerer og hemmer fremføringen, at vi må jobbe med nervøsitet som et fenomen.

Mer om å håndtere nervøsitet 

 

Oppgaver som styrker formidlingsevnen

Du kjenner dine elever best, vet hva din elev tåler av utfordringer og trenger av trygghet. Lag dine egne oppgaver ut fra din erfaring med eleven.

Forslag til oppgaver

 

Lykke til!