Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Dramaturgi

Av Anne Gabrielle Sørensen

Det finnes mange «regler» og  dramaturgi- modeller du kan følge, for å hjelpe publikum til å beholde konsentrasjonen og få en så stor opplevelse som mulig, av det som utspiller seg på scenen. Dramaturgi er et omfattende, eget fagområdet.

Dramaturgi er det første leddet som er nødvendig for at publikum skal kunne følge innholdet i en forestilling. Gjennom tydelig dramaturgi gir vi publikum en klar sammenheng og mening. Dette øker kvaliteten på deres opplevelse.

En dramaturgisk oppbygning, uansett type forestilling, er selve grunnmuren. Hvis ikke grunnmuren er solid vil huset vakle eller i verste fall, falle sammen. Uansett hvor kunstnerisk og håndverksmessig godt man utfører de neste fasene i en produksjon, vil forestillingen lide under manglende dramaturgi.

De mest vanlige dramaturgiske modellene som blir brukt i kulturskole sammenheng er:

1 og 2) Collage med ramme historie eller konferansier.

3) Handlingspreget dramaturgi (Ofte et ferdig manus)

 

Presentasjonsteknikk. Er en «modell» som kan brukes i enkle fremføringer. En og en, eller med flere nr. etter hverandre. Ofte innen en kunstsjanger, som f.eks. en musikk-  visning.

ThumbsupTips: Det finnes data – programmer med dramaturgiske oppsett.

 

Det er allikevel en fordel å sette seg inn i de dramaturgiske modellene dere skal bruke.

 

 

Lengde på forestilling:

En enakter, bør ikke være lengre en 1 time og 10 – 15 min.

Med to akter, bør første akt være på 50 – 60 min. Andre akt på  35-40 min.