Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Kunstnerisk utforming

I denne bolken tar vi for oss det som er relatert til arbeid med utøveren, regi, dramaturgi og forskjellige roller som kan være aktuelle i en produksjon. Dette går på den kunstneriske utformingen, og skiller seg derved fra Kulturproduksjons– og Omdømme-bolken, som er mer administrativt rettet.

Det er mye man kan gjøre for å optimalisere en fremføring, og igjen er mottoet:
«Det hjelper å ha tenkt på forhånd».

For utøvere sin del kan dette utvides med et for dem vel så viktig motto:
«Det hjelper å ha hatt gode gjennomkjøringer på forhånd»!

Kunstnerisk utforming

Regi Dramaturgi Roller i en produksjon Presentasjonsteknikk Kommunikasjon og historeformidling Hvordan styrke en personlig fremføring Image Map