Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Nasjonalt produsentnettverk

Har du ansvar for konserter eller forestillinger i en kulturskole? Lager du kulturproduksjoner for og med barn og unge?

Vil du inspirere til bedre fremføringer og sterkere formidlinger av barn og unges kulturuttrykk?

Møt likesinnede! Få påfyll.

Hvert år arrangerer Nordeaprosjektet en nasjonal konferanse for deg som jobber i dette feltet.

Her finner du program og materiale fra konferansene


2017

program-2017

nasjonalt-produsentnettverk-2017-om-foredragsholderne

nasjonalt-produsentnettverk-10-jan-17_presentasjon_lisbethws

Formidling og kommunikasjon, Anne Gabrielle Sørensen

SPONSORPAKKER til Kulturskolens ballettforestilling 2016, Tromsø

Oslo 10.01.17 2, Tromsø

Håndbok for foreldregruppa2, Tromsø

Slik gjør vi det – Kongsberg 10.jan 2017

produksjonsledernettverk-2017-litt-om-nordea-prosjektet-kul-tur-og-kulturskolebanken

2015/16

Program-Nasjonalt Produksjonsledernettverk 2016

Deltagerliste Nasjonalt produsentnettverk 2016

Anne Grethe Uldall – Fra teori til praksis, hvordan møder vi publikum

Presentasjon 14 1 16, Porsgrunn kulturskole

Tverrfaglig arbeid i Drammen kulturskole, 140116

Kulturskolebanken og Nordeaprosjektet Kul-Tur, Produksjonsledernettverk 2016

Presentasjon Oslo 150116, visuelle kunstfag, kulturskolebanken

TKK – oppsummering produksjon av SOMMERUTSTILLING, visuelle kunstfag

2014

Program Produsentnettverk 2014

KultArr Produksjonsnettverk 2014

Kongsberg: Slik gjør vi det – Trondheim 3.des-14

LJOM – erfaringer fra Oslo

Nordeaprosjektet: program, innhold og kulturskolebanken

 


2013

Program produsentnettverk 2013

LAUS LEVANDE

Samarbeid Kulturskolegrunnskole Notodden

Kristiansand kulturskole

 


2012

Program produsentnettverk 2012

Å TA GREP – fordrag Ingrid Forthun

KultArr

Gudrun Glette, DNO, Fortelle historier

Formidling, Sigmund Bakken

Eksterne oppdrag

De ti bud og andre erfaringer for deling

Barn som aktører på scenen ferdig