Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Evaluering

Av Lisbeth Wathne Svinø

Evaluering er en oppsummering av det du har gjennomført eller vært med på.

 • Ble det slik du hadde tenkt?
 • Kunne noe ha vært annerledes?
 • Ville du ha gjennomført prosjektet på samme måte en gang til?

Ofte ville du kanskje ikke gjennomført prosjektet akkurat den samme måten en gang til. Det kan være større eller mindre endringer du ville ha ønsket å gjøre. Evaluering blir da et hjelpemiddel for å avdekke hva du kan gjøre annerledes neste gang.

Evaluering er den delen av prosjektarbeid det oftest slurves med, og der det fins et stort potensial for utvikling av prosjekter. Vi kan dele et prosjekt opp i tre hovedfaser: Oppstart, gjennomføring og avslutning. Med i avslutningsfasen hører evaluering. Men kanskje også allerede i oppstartsfasen? For hvis vi tidlig tar et bevisst standpunkt til hva vi ønsker å evaluere i prosjektet, vil dette også hjelpe oss til å strukturere prosjektet.

Det kan være nyttig å evaluere alle prosjekter man er involvert i, både små og store, for så å bruke læringen til å videreutvikle de neste prosjektene man er involvert i. På denne måten vil prosjektarbeidet bli enda mer vellykket enn tidligere, og man vil i større grad få resultater som er i tråd med det man ønsker å oppnå med prosjektet.

Hele poenget med evaluering er læring og videreutvikling.

 

Hvem kan evaluere?

For eksempel:

 • En oppdragsgiver eller prosjekteier
 • Eksterne eksperter og fagpersoner
 • Andre team og personer (for eksempel noen aktuelle interessenter fra produksjonen)
 • Personer fra vårt eget team
 • Oss selv

Som med de andre emnene i verktøykassa, er det du får her bare en liten innføring. En bok man kan hente mange idéer fra er Prosjekthåndboka 2.0 – Verktøykasse for kreative team (Aakre og Stryken Scharning, 2013).

TIPS! Bruk god tid på å planlegge, gjennomføre og oppsummere (skriftlig!) evaluering av prosjekter. Og ikke minst: Bruk det du erfarer i andre prosjekter, for det er alltid noe du kan forbedre.

Evalueringsspørsmålene kan besvares ved diskusjoner, egenrefleksjon, utspørring (spørreskjemaer, Questback etc.) eller for eksempel ved å bruke verktøyet Cafédialog på ulike måter. Målet er, uavhengig av metode, å få så riktige svar som mulig.

Noen spørsmål som kan være viktige å få svar på er for eksempel:

 • Hva fikk vi ut av prosjektet?
 • Nådde vi de målene vi satte?
 • Kunne vi ha planlagt annerledes?

 

Verktøy 1: Evaluering av prosess

Verktøy 2: Evaluering av produkt

Verktøy 3: slik kan et skjema se ut

(Ønsker du tilgang til redigerbart skjema – ta kontakt)