Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Kulturproduksjon

– Tips og verktøy til deg som skal lage en kulturproduksjon

Her har vi lagt inn materiale knyttet til mange temaer og fagområder som vi mener vil styrke arbeidet med kulturproduksjoner. Det kan være en forestilling, en konsert, en utstilling – det dreier seg uansett om å styrke både prosessen fra idé til produkt, og om å kvalitetssikre det endelige resultatet.

Nedenfor kan du se hovedoverskriftene innenfor produksjonsarbeid. Her kan du navigere deg rundt, for å kikke nærmere på dette – både i helhet og sammenheng – og de enkelte temaer.

Et viktig utgangspunkt for et godt resultat kan være: «…det hjelper å ha tenkt litt på forhånd…»

Lykke til!

 

Kulturproduksjon

Prosjektarbeid Produksjon Evaluering Entreprenørskap Image Map