Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Rammeplanarbeid

Ny rammeplan

I regi av Norsk kulturskoleråd er en ny nasjonal rammeplan for kulturskolen blitt utarbeidet. 

Rammeplanen, nyttig info og annet materiale knyttet til rammeplanen ligger på Norsk kulturskoleråds nettsider. Trykk på lenken nedenfor så tar vi deg dit…

Info om rammeplanen finner du hos Norsk Kulturskoleråd