Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Lokal kulturskoleutvikling

Av Torkel Øien

Som et utgangspunkt for kulturskolens virke som opplæringsinstitusjon og kulturinstitusjon, er det nyttig å ha jevnlig gjennomgang av visjon, mål og verdier. Å skape felles bevissthet rundt verdigrunnlag, felles mål og visjonen som lyser i det fjerne, gir en styrket organisasjon og vil gi tydeligere føringer med tanke på innhold, organisering og prioriteringer. Dette vil også gi et godt fundament for å si «hvem dere er» og hva dere står for i deres kulturskole – som blant annet er avgjørende for kulturskolens omdømme og i kommunikasjonen rundt hva en kulturskole er og skal være.