Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Fagplanarbeid

Rammeplan med tilhørende fagplaner er ferdigstilt. Fagplanene finner du i kapittel 3 i rammeplanen.

Følg lenken ovenfor og du vil finne siden hvor selve planen ligger. Den foreligger i flere språk og du kan laste den direkte ned fra siden.

I prosjektet KulMat, som Norsk kulturskoleråd gjennomførte i samspill med en rekke kommuner (55), 2 departementer og flere samspillpartnere, i perioden 2011 – 1014, var et av målene å utvikle en fagplan. Denne fagplanen finner du her: fagplan KulMat. Merk: Denne fagplanen må verken innholds- eller utformingsmessig forveksles med fagplanene som inngår i rammeplan for kulturskolen. Likevel kan denne planen være nyttig for kulturskoler som ønsker å fokusere matfaget i sin skole.

Ytterligere info om KulMatprosjektet; erfaringer, deltagere og materiell, får du ved henvendelse til Norsk kulturskoleråd