Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Bidragsytere

Alle som har bidratt med materiale til Kulturskolebanken er håndplukket på bakgrunn av sin kompetanse. De som har vært med på å lage denne banken er alle knyttet til prosjektet KUL-TUR eller jobber med disse fagområdene i Norsk kulturskoleråds aktiviteter og prosjekter.

Jonas Aakre Jonas Aakre er i dag tilknyttet Emergence School of Leadership, en nisjeskole som utdanner prosjektledere til kreative næringer. Han er opprinnelig utdannet Sivilmarkedsfører fra BI, og har senere videreutdannet seg innen ledelse og gestaltorientert coaching. Siden 2004 har han jobbet med utdanning, kurs, undervisning og coaching gjennom eget firma og som ansatt ved Emergence School of Leadership og Norges Kreative Fagskole. I 2010 ga han ut Prosjekthåndboka på Universitetsforlaget, sammen med Henriette Scharning. Jonas driver i hovedsak med erfaringsbasert læring, moderne prosjektledelse og utvikling av unge ledere. Han representerer en ny generasjon prosjektledere, og ikke minst, et voksende fagmiljø i Norge innen moderne prosjekt- og prosessledelse.
sørensen Anne Gabrielle Sørensen gikk ut av skuespillerlinjen ved Statens Teaterhøgskole i 1988. Hun var ansatt ved institusjonsteatre frem til 2003 og har siden vært frilanser. Hun fikk toårig arbeidsstipend og gjorde flere egenproduserte forestillinger, produserte, skrev og var skuespiller. Forestillingene ble kjøpt opp av teatre, fylker og kommuner. Hun var også med på å starte Brageteatret i Drammen. I 2007 var hun ferdig utdannet gestaltpsykoterapeut og har siden hatt egen praksis i Buskerud. Hun har også utdanning i kunstbasert og gestaltorientert coaching, forumteater og veiledning. Hun gjør coaching, forumteater, foredrag og workshops i bedrifter, kulturskoler og for kulturskolerådet. Sørensen har hatt mange oppdrag for Asker kulturskole de siste årene, både presentasjonskurs, regi- og skuespilleroppdrag, og hun har vært dramalærer ved musikklinjen ved Bleiker VGS. I 2009 startet hun en teatergruppe med ungdom fra musikklinjen og mindreårige enslige flykninger. Dette er et samarbeidsprosjekt med Asker kulturskole og barnevernet, (og Akershus Teater frem til 2013), hvor arbeidsmetoden er «dokumentarteater». Forestillingene er basert på ungdommenes liv og erfaring. Sørensen gjør intervjuer, underviser, skriver og gjør regi i forbindelse med disse forestillingene.
berentsen Anne Berentsen er partner og styreleder i kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne. Hun er utdannet cand. mag fra Universitetet i Oslo med teatervitenskap, historie og kunsthistorie som fag og har tidligere jobbet 13 år i NRK. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag om PR og kommunikasjon innenfor kulturfeltet og har jobbet med aktører som Nobels Fredssenter, Rikskonsertene, Byrådsavdelingen for kultur og næring i Oslo kommune, Stavanger konserthus, Dramatikerforbundet, Film og Kino, Norsk Filminstitutt, Kulturbyen Stavanger2008, samt med lanseringer av store produksjoner for en rekke film- og teaterprodusenter, deriblant Kon Tiki-filmen og filmene om Knerten samt teaterproduksjonene Spamalot og Mamma Mia! Hun sitter i styret for stiftelsen Spin Off Forstudium i dans og har tidligere sittet i styret til Danseinformasjonen.
Lisbeth Wathne Svinø Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er stikkord, og entreprenørskap er hovedoverskrift for det hun arbeider med.Lisbeth arbeider med studenter ved Norges Musikkhøgskole innen valgemner relatert til entreprenørskap. Hun er dessuten faglig ansvarlig for den samlingsbaserte videreutdanningen «Kulturelt entreprenørskap» som er oppjustert til 15 studiepoeng fra høsten 2013.I tillegg driver hun sitt eget konsulentselskap der hun blant annet arbeider med coaching og atferdsanalysen LIFO®. Hun har oppdrag innen etablererveiledning av kunstnere/kreative næringer, leder- og organisasjonsutvikling hos ulike typer bedrifter og kultur- og næringslivssamarbeid med fokus på bruk av kultur inn mot kommunikasjon og teamutvikling. Lisbeth arbeider også tett med Norsk Kulturskoleråd i nasjonale programmer.
 Inger-Anne-Westby Inger Anne Westby er ansatt ved Norges musikkhøgskole som 1. lektor i fagdidaktikk. Hun har utdanning som lærer med musikk fra Høgskolen i Bergen, og Cand. Phil. i musikkvitenskap, med fordypning i musikkpedagogikk Universitetet i Oslo. Westby har 25 års erfaring fra kommune som lærer fra grunnskole og kulturskole, og har vært regionmusiker i fire år. Hun har vært aktiv i utviklingen av to nye valgemner i ledelse ved Norges musikkhøgskole: Gehørbasert ledelse og kultur og kritikk og kommunikasjon. Hun underviser i generell fagdidaktikk og har ansvar for grunnskolepraksis. I tillegg har hun ledererfaring som kulturskolerektor og som skolefaglig leder på kommunenivå. Westby var direktør i Norsk kulturskoleråd fra 1.1.2011 til 31.7.2013.
S Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Han er for tiden ansatt i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kulturproduksjon og kompetanseutvikling. Øien har lang erfaring i veiledning og rådgivning av kommuner og kulturskoler i lokalt utviklingsarbeid, knyttet til kunst og kulturarbeid for barn og unge. Øien er prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, som handler om produksjon, prosjektledelse og formidling. Han har tidligere arbeidet som kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole, og han var også ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Øien har i tillegg vært leder for mange ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og i det frivillige kulturlivet.
Ragnhild Skille 1 (1) Ragnhild Skille er prosjektleder i Norsk kulturskoleråd. Hun har bakgrunn i en lærerutdanning med musikk og kroppsøving, mellomfag i drama, film og teater. Skille har jobbet i organisasjonen i 25 år, og har i den perioden hatt ansvar for diverse utviklingsprosjekter med målsetting om å gjøre kulturskolene til gode ressurssentre i sine kommuner. Hun har også jobbet med å utvikle undervisningsmateriellet «Kor Arti» og «Ut på golvet». Hun har holdt utallige kurs gjennom disse årene der fokus har vært å skape et godt og trygt skolemiljø gjennom bruk av de estetiske fagene. Skille har siden hun begynte å jobbe i kryssfeltet kulturskole/grunnskole satt opp forestillinger i ulike størrelser, på mange ulike arenaer og med et stort spenn i aldersnivå. Hun har vært med på å utvikle det verktøyet som nå brukes når det holdes kurs for de som ønsker å heve sin kompetanse innen produksjonsledelse.
gudrun-glette Gudrun Elisabeth Glette er ansatt ved Den norske Opera & Ballett, hvor hun for tiden er prosjektleder for formidlingsprosjektet «Opera på timeplanen». Her får femte trinn ved fire Oslo-skoler ukentlige operatimer og delta i en forestilling sammen med profesjonelle utøvere. Glette har en mastergrad i Educational Theatre fra New York University, muntlig fortellerkunst fra Høgskolen i Oslo og Akershus, storfag musikk fra Høgskolen i Bergen og lærerutdannelse fra Universitetet i Stavanger. Ved Operaen har hun også vært administrator for Operakoret, og som frilanser har hun hatt regiansvar for en rekke oppsetninger innen opera og fortellerteater, og hun har undervist i muntlig fortellerkunst ved HiOA. Hun turnerer også jevnlig med sin egen produksjon «Lurvehette» for Den Kulturelle Skolesekken og var frilansforteller og -sanger på heltid før hun ble ansatt ved Operaen. Hun var også initiativtaker og prosjektleder for CD-prosjektet «Syng som Småfolk» ved Gamlebyen skole i Oslo som vant Spellemannsprisen for beste barneplate i 1998.
Fabiola Charry er fagkoordinator for visuell kunst i Norsk kulturskoleråd. Hun er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, og jobber som utøvende kunstner innen samtidskunst- og performace-relaterte prosjekter i samarbeid musikere, dansere og teaterutøvere. Charry har jobbet i Kulturskolerådet i 13 år og har en koordinerende rolle mellom kulturskoler som har tilbud om visuell kunst, de regionale fylkesavdelingene og den sentrale administrasjonen. En av hennes viktigste oppgaver er å starte og drive tiltak og prosjekter som bidrar til utviklingen av visuell kunst i kulturskolen. Fabiola Charry leder også den nasjonale ressursgruppa for dette faget i samarbeid med kulturinstitusjoner og universitets- og høyskolesektoren, og hun er initiativtaker til nasjonalt fagforum og regionale fagnettverk innenfor dans, teater og visuell kunst.
Siri-Singsaas Siri Singsaas er avdelingsleder innen visuell kunst i Trondheim kommunale kulturskole og har vært det siden faget ble etablert i for 16 år siden. Hun har også en delstilling som prosjektleder og prosjektmedarbeider i Norsk kulturskoleråd og har vært der i 19 år. Singsaas har variert kunstfaglig utdanning med lærerutdanning med musikk, universitetsutdanning innen dans, samt Statens lærerskole i forming og annen ulik utdanning innen visuelle uttrykk. Hun har også vært med på å utvikle undervisningsmateriellet «Ut på golvet» og holdt mange kurs både innen dans og visuell kunst. Singsaas har lang erfaring og mye kunnskap rundt arbeidet med visuell kunst i kulturskolen, men også med ulike samarbeidsprosjekter initiert av Norsk kulturskoleråd som blant annet «Kulturskolen som kunstformidler». Singsaas er med på å gjennomføre Nasjonale Fagforum og regionale fagnettverk og sitter i den nasjonale ressursgruppa for dans.
sigrunengum Sigrun Agøy Engum er kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ansvarlig i byrået Kulturmeglerne. Hun har holdt flere kurs og foredrag om sosiale medier, utviklet strategier, planer og jobbet hands on med digitale kanaler for filmer, teatre, foreninger med mer. Blant store prosjekter hun har hatt ansvar for kan blant annet filmer som Børning og Karsten og Petra nevnes. Sigrun har en bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som kulturjournalist og programleder i NRK P2. Sigrun har også hospitert som assisterende presseråd ved Den norske FN-delegasjonen i New York.
anne_bryhn Anne Bryhn, opprinnelig fra Otta i Gudbrandsdalen, er koreograf og pedagog med utdanning fra Statens Balletthøgskole (KhiO) og Høgskolen i Oslo, Institutt for estetiske fag, Drama og teaterkommunikasjonslinjen.
Anne Bryhn er førstelektor ved HiOA, fak. TKD, inst.for Est.fag, Drama og Teater Kommunikasjon hvor hun er faglig ansvarlig for grunnfaget (DTK 1) og Teater-i-Undervisningen (TiU). Hun underviser også på studiene Maskespill, Fortellerkunst, TiU, Regi, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og master.
Ved siden av HiOA, har Anne jobbet som ballett- og dansepedagog ved bl.a. Statens Balletthøgskole (nå KhiO), GDT (Norske Dansekunstnere) og ved Spin Off Dansestudio AS (1995 – 2008).
Anne Bryhn har siden 1988 jobbet som koreograf og regissør ved flere store og mindre oppsetninger, bl.a. Kristinspelet (2004 – 2008), Juv (2006-2008), Ole Bull-spelet Fossegrimen på Valestrand (2010), Ekstemjazz på Vossajazz, Åpningsseremoni Oset, Brødre med Teater Joker og for NRK og produksjonsselskapet Fabelaktiv.
Bryhn har også jobbet som dramaturg for Hjort Dance Companys ballett Borboleta (i samarbeid med med Carte Blanche) samt vært koreografisk bidragsyter til Teater Jokers Trillefolket, Hundre værelser, Baron von Munchhausen og Peer på en pall
 Lars Gunnar Eggen har stått for teknisk utvikling av sidene, og Marit Jordanger har bearbeidet og tilpasset innholdet.