Norsk kulturskoleråd Nordea

Kulturskolebanken

En verktøykasse for kulturproduksjoner

Bakgrunn

Nordea og Norsk kulturskoleråd utvidet i 2011 sitt samarbeid gjennom etableringen av Nordea-prosjektet KUL-TUR. Dette samarbeidet ble senere utvidet med fem nye år, fra og med 1. januar 2015.

KUL-TUR fokuserer blant annet det å utvikle og styrke kompetansen i fremføring, produksjon og formidling i kulturskolene. Første prosjektperiode (1. januar 2011–31. desember 2014) inkluderte fem kulturskoler/byer: Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Harstad.

I neste prosjektperiode (1. januar 2015–31. desember 2017) var disse kommunene/kulturskolene med: Kristiansand, Kongsberg, Stjørdal, Tromsø, Hyllestad/Fjaler og Førde/Naustdal.

I tredje prosjektperiode som fortsatt pågår, er følgende koommuner/kulturskoler med: Bamble, Fredrikstad, Gloppen, Stord, Ski og Oppegård. De to sistnevnte deler én deltakerplass, siden de skal slås sammen i løpet av prosjektperioden som avsluttes innen utgangen av 2019.

Enkelte tiltak innen Nordea-prosjektet KUL-TUR gjelder hele landet.

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Program, mål og tema

Prosjektet dreier seg om kulturskolens og bankens rolle som samfunnsaktør. For å bidra til at flere skal bli bedre og tryggere i sin kulturutøvelse, samt at flere skal oppleve god kunst og kultur i møte med unge utøvere, har Nordea og Norsk kulturskoleråd inngått en avtale om felles innsats på dette feltet.

Kommunikasjon mellom utøver og publikum, mellom avsender og mottaker, er vesentlig innenfor kunstfagene. Dette er noe som må trenes og bevisstgjøres, og derfor vies et prosjekt til dette feltet. Vi ønsker å se hvilket innhold og hvilke arbeidsmåter som kan gjøre kulturskolene, deres ansatte og elever styrket på dette området. Prosjektledelsen er overbevist om at det er et forbedringspotensiale innenfor dette fagområdet, og at det er like viktig å trene målbevisst og sikkert innenfor formidling, som det er innenfor det enkelte kunstfags teknikk og repertoar.

Trygghet er vesentlig for optimal fremføring, derfor er det en god investering å sikre kvaliteten i rammebetingelsene for kulturproduksjonene som lages.

Materialet som ligger på kulturskolebanken.no er et resultat av temaer og kursdager i prosjektet, samt materiale fra egne produksjonsledersamlinger. Det er også resultatet av målrettet og langsiktig arbeid innenfor dette fagområdet i Norsk kulturskoleråd over lang tid.

Det er de lokale prosjektlederne ved kulturskolene i Harstad, Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger som sammen med Lisbeth Wathne Svinø og prosjektleder Torkel Øien – begge er i dag rådgivere i Norsk kulturskoleråd – som har satt sammen programmet. Alle kurs som er knyttet til de ulike temaene kan i utgangspunktet bestilles, til en enkelt kulturskole eller til andre sammenhenger hvor dette er relevant. Men vi håper også at du alene, eller kollegaer i fellesskap, kan finne tema og verktøy som dere kan ha nytte av i deres arbeid, også uten veiledning eller kurs.

Se promovideo for Kulturskolebanken!